Browse By

All posts by Adib Yusof

Kes Pembunuhan Dato’ Azam (Kes Selesai!)

Artikel ini merupakan jawapan penyelesaian bagi kes pembunuhan Dato’ Azam. Jika anda belum membaca laporan kes, klik sini. Jangan baca jawapan penyelesaian ini selagi anda tidak cuba menyelesaikan kes ini sendiri! Amaran: artikel ini mengandungi pengiraan matematik yang lebih-banyak-daripada-biasa. Budi bicara pembaca adalah amat diharapkan.

Kes Pembunuhan Dato’ Azam (Fizik Forensik)

Berikut merupakan kes pembunuhan yang telah saya reka. Kes pembunuhan ini direka sebagai salah satu modul untuk kem fizik yang akan dijalankan di beberapa buah sekolah, tetapi apa salahnya saya kongsikan dengan Fiziklah!, bukan? Bagi menyelesaikan kes ini dan mencari pembunuhnya, beberapa konsep fizik dan kira-kira perlu