Browse By

Daily Archives: 04/02/2017

Kes Pembunuhan Dato’ Azam (Kes Selesai!)

Artikel ini merupakan jawapan penyelesaian bagi kes pembunuhan Dato’ Azam. Jika anda belum membaca laporan kes, klik sini. Jangan baca jawapan penyelesaian ini selagi anda tidak cuba menyelesaikan kes ini sendiri! Amaran: artikel ini mengandungi pengiraan matematik yang lebih-banyak-daripada-biasa. Budi bicara pembaca adalah amat diharapkan.